Pågående projekt

Vindkraft Värmland har för närvarande en projektportfölj bestående av tio projekt där vi utför grundläggande förstudier, skriver arrendeavtal med markägare och håller initiala samråd med kommun och andra berörda myndigheter. Totalt har dessa projekt en sammanlagd potentiell effekt på ca 600 MW och en förväntad årsproduktion på drygt 2000 GWh per år.