Vindkraft Värmland

Vindkraft Värmland är en lokal småskalig aktör inom vindkraftsprojektering. Företaget ägs och drivs av två ingenjörer, båda är bördiga från Värmland, med en kombinerad erfarenhet av 25 år från vindbranschen. Genom vår bakgrund förenar vi stort tekniskt kunnande med en djup förståelse för vikten av att ta hänsyn till de lokala värdena som finns i djurliv och ostörd natur.

Vår ambition är att vara vindbranschens bästa aktör för den lokala miljön och de närboende. Detta kommer av vår övertygelse om att ett bra vindkraftsprojekt även måste vara lokalt förankrat. Vindkraft har stora positiva globala miljöeffekter i reducerade utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider, vår uppgift är att kunna kombinera dessa effekter med omsorg för de lokala konsekvenserna som en vindkraftsutbyggnad innebär, och samtidigt gynna de närboende och närområdet på ett tydligt sätt.